TapioYli-Kovero Kestävyysvaje on verovaje

Verottaja ei hyväksy avioehtoa, varokaa !!!!

Verottaja ei hyväksy avioehtoa, varokaa!!!!!

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi verottajan tulkinnan ettei avioehto koske verotusta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään ainoastaan niin, että avioehto koskee vain avioeroa ja perintöä.

Valitin asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yli vuoden odottelun jälkeen KHO päätti että tulkinta oli oikea, koska ei antanut valituslupaa.

KHO on omavaltaisesti ottanut käytännökseen ettei se perustele päätöstään. KKO:n ei tarvitse perustella valituslupapäätöstään. KHO:lla tällaista oikeutta ei ole vaan sen on perusteltava päätöksensä.

Perustuslaissa taataan kansalaiselle oikeus saada asiassaan perusteltu päätös. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §: "Tuomio on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu." Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.

KHO perusteli ettei asiassa ole esitetty verotusmenettelylain 70 §:ssä säädettyjä valitusluvan myöntämisen perusteita eli ei mitenkään.

KHO pyyhkii lattiaa Eduskunnan säätämällä perustuslailla ja oikeudenkäymiskaarella.

Samassa päätöksessä KHO hyväksyi hallinto-oikeuden perustelun verotusmenettelylaissa olevan verovelvollisen luottamuksen suojan kumoamisesta. Hallinto-oikeus kumosi luottamuksen suojan sillä perusteella ettei asiaa ilmeisesti ollut tutkittu edellisessä verotarkastuksessa. Hallinto-oikeus ei mitenkään perustellut miten se päättyi arvailuun ettei asiaa ilmeisesti oltu tutkittu.

Päätösten perustelu on oikeusturvan kulmakivi. Kun ylemmät oikeusasteet eivät perustele asiallisesti päätöksiään, eivät myöskään alemmat päättäjät ja oikeusistuimet sitä tee. Oikeusturvasta on muisto vain.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Suomi muistuttaa Venäjää yllättävän paljon. Ruotsin vaikutus lakiasioissa vähenee.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kirjoitukseen on erittäin vaikea ottaa minkäänlaista kantaa muutoin kuin oletuksin, sillä tuosta ei käy ensinnäkään selville minkälaisesta verotustapahtumasta on ollut kysymys valituksenalaisessa verotuksessa.

Mikäli kysymyksessä ei ole kuten KHO:n päätöksessä mainitaan avioerosta tai perintöä koskevasta verotuksesta, niin KHO:n päätös näyttää omasta mielestänikin oikeansuuntaiselta. Perustelen omalta näkökannaltani siten että avioehto voidaan kumota tai muuttaa uudella muotomääräykset täyttävällä avioehtosopimuksella. Välttämättä siis solmittu avioehto aiemmin ennen virallista erotapahtumaa ei ole siten välttämättä ole "lopullinen" sopimus. Miksi verotus pitäisi toimittaa esitetyn avioehtosopimukseen nojautuen tapauksessasi?

http://www.edilex.fi/oikeustieto/7088

http://www.sopimusmallit.com/product/227/avioehtos...

Käyttäjän TapioYli-Kovero kuva
Tapio Yli-Kovero

Pankeille maksettiin ostettuun liiketopiomintaan liittyviä lainanhoitokuluja. Katsottiin että ne ovat miehen henkilökohtaisia menoja ja katsottiin niiden olevan peiteltyä osingonjakoa vaimolle, vaikka niitä miltään osin ei oltu käytetty perheen elatukseen eikä muihin yhteisiin menoihin. Yhtiö oli vaimon nimissä. Vaimo ei ollut koskaan osallistunut yhtiön toimintaan, ei hallituksessa eikä muutenkaan. Avioehto oli tehty 15 vuotta aiemmin ennen avioliittoa.

KHO:n päätöksen perusteluissa ei mainittu avioehtoa. Päätöksen perusteluista ei edes käynyt ilmi, mistä valituksessa oli kyse.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Miten avioehto oli tehty 15 vuotta ennen avioliittoa?

Kyseessä oli siis kulissi yhtiö, jota mies pyöritti naisen nimissä?

Eihä avioehdolla ole mitään tekemistä tilanteessa, jossa ei ole tapahtunut eroa, vai onko tilanteessa tapahtunut ero? Eikä perhe asioita pitäisi sotkea, tilanteeseen jossa puhutaan yhtiön verotuksellisista asioista. Ne ovat yhtiön asioita.

Käyttäjän TapioYli-Kovero kuva
Tapio Yli-Kovero Vastaus kommenttiin #8

Avioehto oli tehty 15 vuotta sitten ennen avioliiton solmimista.
Avioehto tehdään juuri sen takia ettei perheen asiat sotkeudu yhtiön asioihin.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Oikeuslaitoksen perustelematon päätös on mielivaltainen päätös.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

KHO on perustellut valitusta verotusmenettelylain 70 §:llä, jossa on säädetty;

"Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. (11.6.2010/520)"

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/199515...

Tuossahan ne perustelut ovat laissa, joka on jokaisen netistä saatavissa.

Käyttäjän TapioYli-Kovero kuva
Tapio Yli-Kovero

Referoimasi "perustelut" eivät ole perusteluja. Noin voi vastata mihin tahansa valitukseen. Mistä käy ilmi että on kyse avioehdosta ja luottamuksen suojasta verotuksessa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

No, mitä ilmeisimmin KHO ei ole ottanut valitusta tutkittavaksi tuossa laissa mainituin perustein. Tämä on tietenkin vain oletusta kun ei ole asiapaperit nähtävillä.

Tämäpä tähän kirjoitukseen omalta osaltani.

Toimituksen poiminnat